Cáp tín hiệu

 • Cáp tín hiệu và cáp công nghiệp
 • Cáp mạng máy tính
 • Hệ thống cáp thông minh

Thiết bị và phụ kiện

 • Thiết bị phòng lab
 • Công cụ cầm tay
 • Tủ mạng
 • Patch code, patch panel, patch cable

Hệ thống cáp quang

 • Cáp quang ngoài trời
 • Cáp quang trong nhà
 • Bộ chuyển đổi
 • Phụ kiện, thiết bị

Hệ thống cáp đồng trục

 • CATV Coaxial Cable
 • CCTV Coaxial Cable
 • DBS Coaxial Cable
 • JIS 50 OHM Coaxial Cable
 • JIS 75 OHM Coaxial Cable
 • RG – TYPE 50 OHM Coaxial Cable

Chứng chỉ chất lượng và giải thưởng hosiwell