Cáp tín hiệu

 • Cáp tín hiệu và cáp công nghiệp
 • Cáp mạng máy tính
 • Hệ thống cáp thông minh

Thiết bị và phụ kiện

 • Thiết bị phòng lab
 • Công cụ cầm tay
 • Tủ mạng
 • Patch code, patch panel, patch cable

Hệ thống cáp quang

 • Cáp quang ngoài trời
 • Cáp quang trong nhà
 • Bộ chuyển đổi
 • Phụ kiện, thiết bị

Hệ thống cáp đồng trục

 • CATV Coaxial Cable
 • CCTV Coaxial Cable
 • DBS Coaxial Cable
 • JIS 50 OHM Coaxial Cable
 • JIS 75 OHM Coaxial Cable
 • RG – TYPE 50 OHM Coaxial Cable

Cáp mạng LAN Hosiwell

Hosiwell Cat.6 UTP Horizontal Cable

Cáp mạng LAN Hosiwell

Hosiwell Cat.5e UTP Horizontal Cable

Cáp mạng LAN Hosiwell

Hosiwell Cat.5e SFTP Horizontal Cable

Cáp đồng trục Hosiwell

RG59 Coaxial Cable 75 Ohm type Flexible

Cáp tín hiệu Hosiwell

EIB Bus Cable 1Pair 20AWG Shielded

Cáp tín hiệu Hosiwell

EIB BUS Cable 2Pair 20AWG Shielded

Cáp tín hiệu Hosiwell

RS485 INDUSTRIAL DATA CABLE